INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

NIEDZIELA 28.04.2024 r.

7.00 1. + Kazimiera (K) Cyrnek

+ Ewa Słuja – greg.

8.30 1. W 45-tą rocznicę ślubu Marii i Mieczysława. Dziękczynna z prośbą
o Boże Błog. dla rodziny

10.00 1. Dziękczynna, z prośbą o Boże Błog. i łaskę wiary dla Sylwii
i Cezarego z okazji 17-tej rocznicy ślubu

12.00 1. Dziękczynno – Błagalna, w podziękowaniu za otrzymane łaski,
z prośbą o potrzebne łaski i siły na dalsze lata dla Ewy

Poza 12.00 1. + Dominik, w 9-tą rocznicę śmierci

2. + Józef Malik – od Sabiny i Emilii

3. + Ryszard Miklas – od sąsiadów, rodziny Niedobylskich

17.00 1. + Teresa Kruk – greg.

PONIEDZIAŁEK 29.04.2024 r.

6.30 1. + Teresa Kruk – greg.

2. Dziękczynno – Błagalna w 81-ą rocznicę urodzin Mariana, z prośbą
o opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski

+ Ewa Słuja – greg.

18.00 1. + Jan Łabuz – od rodziny, sąsiadów Chorzępów

2. + Janina Zdzienicka – od Heleny i Ryszarda Jareckich

3. + Stanisław Kurzydło

Poza 18.00 1. + Józef Malik – od rodziny Stawarzów

2. + Ryszard Miklas – od Moniki i Wojciecha Murańskich

WTOREK 30.04.2024 r.

6.30 1. + Teresa Kruk – Zakończenie greg.

2. + Lucja i Stanisław

3. + Maria Pitera – od byłej synowej Aldony z rodziną

+ Ewa Słuja – Zakończenie greg.

18.00 1. + Krystyna Drak

2. + Stanisława (K), w 3-ą rocznicę śmierci – od żony i dzieci

Poza 18.00 1. + Józef Malik – od Czesława Śnieżka

ŚRODA 01.05.2024 r.

6.30 1. + Jan Tucki – Rozpoczęcie greg.

2. + Maria Pitera – od uczestników pogrzebu (z tacy)

3. + Julia i Mieczysław

18.00 1. + Katarzyna i Wojciech Pileccy

2. + Eugenia i Józef Ciołek

Poza 18.00 1. + Józef Malik – od Anny Gorlickiej

2. + Marian Węgrzyn – od Agaty i Sławomira Waltoś z rodziną

CZWARTEK 02.05.2024 r.

6.30 1. + Jan Tucki – greg.

2. + Jan Łabuz – od Wiesława Micał z rodziną

3. + Janina Zdzienicka – od rodziny Tuchowskich

18.00 1. + Ewa Słuja – z int. rodziców

2. + Adam Hrycko – int. od żony, dzieci i wnuków

Poza 18.00 1. + Józef Malik – od Stanisława Gorlickiego z rodziną

2. + Marian Węgrzyn – od Justyny i Kazimierza Guzik

PIĄTEK – MB KRÓLOWEJ POLSKI 03.05.2024 r.

7.00 1. + Jan Tucki – greg.

8.30 1. Za Ojczyznę i media katolickie – int. od Róż Różańcowych

10.00 1. Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, Boże Błog. i opiekę Matki Bożej dla Marii i Anny z okazji urodzin

12.00 1. + Ewa Słuja – z int. rodziców

Poza 12.00 1. + Józef Malik – od Działkowców ROD „Szarotka”

2. + Marian Węgrzyn – od rodziny Dudusiów i Bielasińskich

17.00 1. + Marian Towarnicki, w 18-tą rocznicę śmierci

SOBOTA 04.05.2024 r.

6.30 1. + Jan Tucki – greg.

2. + Jan Łabuz – od Elżbiety i Bolesława Dereniów

3. + Janina Zdzienicka – od rodziny Steców

4. + Ludwika (K) Ksionda – z int. sąsiadów z ul. Starzyńskiego 7

18.00 1. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP i o nowe powołania kapłańskie – int. od Róż Różańcowych

Poza 18.00 1. + Aniela i Ludwik, w rocznicę śmierci

2. + Józef Malik – od Bogusławy Opalińskiej

3. + Marian Węgrzyn – od Sławomira Ciebiera z rodziną