Dzisiejszą Mszę świętą o godzinie 10.00 odprawiał ksiądz Józef Płoch, kazanie do dzieci miał ksiądz Mikołaj Czurczak a pomoce do kazania przynosił prywatny sekretarz Lektor Piotr. Na zakończenie było indywidualne błogosławieństwo dzieci.