Project Description

Katechizm Kościoła Katolickiego

1253 Chrzest jest sakramentem wiary. Wiara jednak potrzebuje wspólnoty wierzących. Każdy wierny może wierzyć jedynie w wierze Kościoła. Wiara wymagana do chrztu nie jest wiarą doskonałą i dojrzałą, ale zaczątkiem, który ma się rozwijać. Gdy katechumeni lub rodzice chrzestni słyszą skierowane do siebie pytanie: „O co prosicie Kościół Boży?”, odpowiadają: „O wiarę!”

1254 U wszystkich ochrzczonych, dzieci i dorosłych, po chrzcie wiara powinna wzrastać. Dlatego co roku podczas Wigilii Paschalnej Kościół celebruje odnowienie przyrzeczeń chrztu. Przygotowanie do chrztu stawia człowieka jedynie na progu nowego życia. Chrzest jest źródłem nowego życia w Chrystusie; z niego wypływa całe życie chrześcijańskie.

1255 Aby mogła rozwijać się łaska chrztu, potrzebna jest pomoc rodziców. Na tym polega także rola rodziców chrzestnych, którzy powinni być głęboko wierzący, a także zdolni i gotowi służyć pomocą nowo ochrzczonemu, zarówno dziecku, jak dorosłemu, na drodze życia chrześcijańskiego. Ich misja jest prawdziwą funkcją eklezjalną. Cała wspólnota eklezjalna ponosi częściowo odpowiedzialność za rozwój i zachowywanie łaski otrzymanej na chrzcie.

CHRZEST ŚWIĘTY

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym Sakramentem, który gładzi grzech pierworodny, daje nam Życie Boże i włącza do rodziny dzieci Bożych i do Kościoła Katolickiego.

 1. Rodzice, decydując się na chrzest dziecka proszą o świętość dla niego. Zobowiązują się wobec Boga i Kościoła do wychowania dziecka, przez katechezę i przykład życia, na prawdziwego katolika.
 2. Chrzest należy zgłosić w Kancelarii Parafialnej przynajmniej dwa tygodnie przed planowaną uroczystością. Trzeba przedstawić Wyciąg Aktu Urodzenia dziecka z USC.
 3. Parafia, w której zgłaszamy chrzest dziecka jest parafią zamieszkania (nie zameldowania) rodziców dziecka. Jeżeli chrzest dziecka ma być w innej parafii, niż parafia zamieszkania rodziców, konieczne jest pozwolenie ks. proboszcza z parafii, na której terenie mieszkają rodzice dziecka.
 4. Przynajmniej jedno z imion nadawanych dziecku powinno być imieniem Świętego, który będzie jego Patronem.
 5. Chrzestnymi powinni być praktykujący katolicy, którzy:
  • ukończyli 16 lat,
  • przyjęli Sakrament Bierzmowania,
  • nie mają przeszkód do przyjmowania sakramentów świętych (nie mogą więc pełnić tej roli osoby żyjące np. w małżeństwie niesakramentalnym).
 6. Chrzestni mieszkający poza parafią chrztu dziecka mają obowiązek przedstawić zgodę swojego ks. Proboszcza na pełnienie funkcji rodziców chrzestnych.
 7. Z okazji Chrztu Św. dziecka, rodzice i rodzice chrzestni powinni przystąpić do Sakramentu Pokuty i oczywiście Komunii św.
 8. Sakrament chrztu udzielany jest w naszej parafii w 1 i 3 niedzielę miesiąca o godz. 12:00,  a także w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Rodzice zgłaszający swoje dziecko do sakramentu chrztu proszeni są o pobranie specjalnego formularza zgłoszeniowego, wypełnienia go i dostarczenia do kancelarii parafialnej wraz z innymi dokumentami o których mowa na w/w formularzu:
 9. W dniu chrztu należy przynieść do kościoła:
  • Świecę chrzcielną, która będzie dla dziecka symbolem obecności Chrystusa w jego życiu, zwłaszcza w dniu Pierwszej Komunii Świętej i jako gromnica przy śmierci,
  • Białą szatę- symbol czystości duszy.
 10. Filmować i fotografować może wyłącznie osoba mająca upoważnienie od kapłana udzielającego Chrztu Świętego.
 11. Najlepszą pamiątką i prezentem z okazji Chrztu Świętego może być: Pismo Święte z dedykacją, medalik lub religijny obraz.
 12. Uroczystość domowa z okazji Chrztu Świętego powinna być przeżyta jako radosne spotkanie rodzinne w gronie osób, dla których Chrystus jest najważniejszą wartością.
 13. Nigdy nie powinna to być okazja do spożywania alkoholu.
  Pamiątką i rocznicą Chrztu Świętego powinien być po katolicku przeżyty dzień imienin dziecka,a najlepszym darem rodziców dla dziecka w tym dniu jest zamówiona w jego intencji Msza święta.

KOCHAJMY WSZYSCY BOGA I BLIŹNIEGO

Do tego nie trzeba ani bogactw, ani nauki.
Serce ma każdy, a do miłości Bożej to wystarcza.

Św. Jan Maria Vianney