Project Description

Katechizm Kościoła Katolickiego

1520 Szczególny dar Ducha Świętego. Pierwszą łaską sakramentu namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości. Ta łaska jest darem Ducha Świętego, który odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusom złego ducha, przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią. Wsparcie Pana przez moc Jego Ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała, jeśli taka jest wola Boża. ponadto, „jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5,15).

NAMASZCZENIE CHORYCH

Dzięki pomocy tego sakramentu chory może nie tylko znosić dolegliwości choroby, ale także je przezwyciężać i odzyskać zdrowie, jeżeli to jest pożyteczne dla zbawienia jego duszy.

Posługa sakramentu dokonuje się na wyraźne życzenie chorego w domu, szpitalu lub świątyni.

W naszej parafii kapłani odwiedzają chorych w domach w każdą pierwszą sobotę miesiąca, lub w razie potrzeby w innym czasie.

Chorego należy zgłosić wcześniej w kancelarii parafialnej lub telefonicznie, podając dokładny adres i informację czy chory może przyjąć Komunię św. Do udzielenia sakramentu powinno się przygotować stół nakryty białym obrusem, wodę święconą, krzyż i świece.

Sakrament Namaszczenia Chorych nie jest sakramentem umierających. Jest lekarstwem: gładzi grzechy jeszcze nie odpuszczone w sakramencie pokuty, przynosi cierpliwość w znoszeniu dolegliwości choroby, umacnia w walce z pokusami, często przywraca zdrowie duszy, a niejednokrotnie także ciała (Katechizm Kościoła Katolickiego).

Sakrament Namaszczenia Chorych nie jest ostatnim sakramentem. Sakrament ten można powtarzać w przypadku pogłębiającej się choroby, przed operacją itp.

KOCHAJMY WSZYSCY BOGA I BLIŹNIEGO

Do tego nie trzeba ani bogactw, ani nauki.
Serce ma każdy, a do miłości Bożej to wystarcza.

Św. Jan Maria Vianney