Project Description

Katechizm Kościoła Katolickiego

1565 Na mocy sakramentu święceń prezbiterzy uczestniczą w powszechnym posłaniu powierzonym Apostołom przez Chrystusa. Duchowy dar, jaki otrzymali przez święcenia, przygotowuje ich nie do jakiegoś ograniczonego i zacieśnionego posłania, ale „do najszerszej i powszechnej misji zbawienia, „z sercem gotowym do głoszenia wszędzie Ewangelii”.

KAPŁAŃSTWO

Posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów.

Do kapłaństwa przygotowują się kandydaci, którzy chcą dobrowolnie odpowiedzieć na wewnętrzne wezwanie do głoszenia Chrystusa. Kapłani pełnią posługę nie swoją, ale Chrystusową mocą, stając się tak jak On, narzędziem zbawienia i odkupienia ludzi. Moc Chrystusa to krzyż. Kapłan musi ten krzyż podejmować na co dzień.

Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie informuje, że w roku bieżącym egzaminy wstępne dla osób ubiegających się o przyjęcie do WSD w Rzeszowie odbędą się 28 czerwca (sobota), początek o godz. 9:00.

Kandydaci powinni wcześniej (tj. do 26 czerwca) złożyć w Rektoracie WSD w Rzeszowie (ul. Witolda 11 a) następujące dokumenty:

  • podanie i życiorys,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • świadectwo chrztu i bierzmowania,
  • opinie księdza proboszcza oraz katechety szkoły średniej,
  • świadectwo lekarskie o stanie zdrowia,
  • 4 fotografie,
  • świadectwo dojrzałości (można je dostarczyć w późniejszym czasie,
  • po otrzymaniu w szkole).

Podstawą przyjęcia do Seminarium są wyniki z egzaminu pisemnego z literatury polskiej, ustnego z wiedzy religijnej, średnia ocen ze świadectwa dojrzałości oraz rozmowa kwalifikacyjna.

KOCHAJMY WSZYSCY BOGA I BLIŹNIEGO

Do tego nie trzeba ani bogactw, ani nauki.
Serce ma każdy, a do miłości Bożej to wystarcza.

Św. Jan Maria Vianney