Adoracja krzyża i poświęcenie nowego krzyża misyjnego

Nawiedzenie

01-02.09.2020 r

  • obraz Matki Bożej Robotników Solidarności

  • relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki

  • miniatura krzyża z Nowej Huty

KOCHAJMY WSZYSCY BOGA I BLIŹNIEGO

Do tego nie trzeba ani bogactw, ani nauki.
Serce ma każdy, a do miłości Bożej to wystarcza.

Św. Jan Maria Vianney