Project Description

Katechizm Kościoła Katolickiego

1617 Całe życie chrześcijańskie nosi znamię oblubieńczej miłości Chrystusa do Kościoła. Już chrzest jako wejście do Ludu Bożego wyraża tajemnicę zaślubin. Jest on, jeśli tak można powiedzieć, obmyciem weselnym, które poprzedza ucztę weselną – Eucharystię. Małżeństwo chrześcijańskie staje się z kolei skutecznym znakiem, sakramentem przymierza Chrystusa i Kościoła. Małżeństwo między ochrzczonymi jest prawdziwym sakramentem Nowego Przymierza, ponieważ oznacza łaskę i jej udziela.

MAŁŻEŃSTWO

Małżeństwo jest przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury ku dobru małżonków oraz zrodzeniu i wychowaniu potomstwa.

Kandydaci do Sakramentu Małżeństwa zgłaszają się trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w parafii faktycznego zamieszkania (nie zameldowania) narzeczonego lub narzeczonej. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza parafią zamieszkania jednej ze stron konieczne jest pozwolenie ks. proboszcza narzeczonego lub narzeczonej.

Kandydaci do małżeństwa mają obowiązek uczestniczyć w katechezach przedmałżeńskich i katechezie przedślubnej.

Na przygotowanie bezpośrednie do przyjęcia sakramentu małżeństwa w Diecezji Rzeszowskiej składają się 3 katechezy przedślubne i 3 spotkania w Poradni Rodzinnej.

KATECHEZY PRZEDŚLUBNE w naszej parafii rozpoczynamy w I wtorek grudnia.

PORADNIA RODZINNA przy naszej parafii jest dostępna dla narzeczonych w I i III środę miesiąca.

Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa:

  • metryka chrztu ze świeżą datą (nie starszą niż 6 miesięcy),
  • świadectwo Bierzmowania,
  • świadectwa katechizacji z ostatniej klasy Gimnazjum i szkoły średniej,
  • świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej,
  • potwierdzenie katechez przedślubnych i spotkań w Poradni Rodzinnej.

KOCHAJMY WSZYSCY BOGA I BLIŹNIEGO

Do tego nie trzeba ani bogactw, ani nauki.
Serce ma każdy, a do miłości Bożej to wystarcza.

Św. Jan Maria Vianney