Regulamin konkursu

„W mocy Bożego Ducha, pomagamy misjonarzom”

  1.     Cele konkursu

– rozwijanie wrażliwości na pracę misjonarzy w najuboższych krajach świata

– integracja wokół idei otwartości i tolerancji wobec innych kultur

– motywowanie do podejmowania różnorodnych inicjatyw misyjnych

– poznanie życia codziennego misjonarzy a także dzieci, młodzieży z krajów misyjnych

– poznanie w jaki sposób mogę pomóc misjonarzom

 

  1.     Organizatorzy

– Referat Misyjny Diecezji Rzeszowskiej,

– Parafia pw. Bożego Ciała i Matki Bożej z Lourdes w Rzeszowie

 

  1.     Uczestnicy konkursu

– do udziału w konkursie zapraszamy  uczniów szkół podstawowych

– kategorie wiekowe: klasy I – III oraz IV – VIII szkoły podstawowej.

 

  1.     Tematyka prac konkursowych

Uczestnicy wykonują pracę plastyczną, która prezentuje w jaki sposób mogę pomóc misjonarzom.

 

  1.     Warunki uczestnictwa

– technika prac dowolna,

– format prac plastycznych: A3,

– prace należy wykonać samodzielnie,

– pracę należy podpisać na odwrocie: imię i nazwisko wykonawcy, wiek, nazwa szkoły do której uczęszcza, klasa, numer telefonu kontaktowego.

– prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów,

– oceniana będzie pomysłowość, oryginalność, trafność oraz estetyka wykonania.

 

  1.     Etapy konkursu

  prace należy dostarczyć do dnia 30.10.2019r.:

  Prace należy składać: w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie u katechetów oraz po Mszy Świętej zakrystii parafii Bożego Ciała i Matki Bożej z Lourdes,

– uroczyste wręczenie cennych nagród odbędzie się dn. 31.10.2019r. o godz. 18:30 w parafii Bożego Ciała i Matki Bożej z Lourdes,

– ponadto zostanie zorganizowana wystawa prac konkursowych.