O godzinie 10.00 była odprawiana Msza święta z kazaniem dla dzieci. Ksiądz Dominik który prowadził Mszę świętą wygłosił także kazanie do dzieci.