Intencje Mszy św. śp. + Maria Gołąb


Lp. Intencja Data Godzina
1 Od Bożeny Sałata 01.08.20 r 6.30
2 Od rodziny Pokrzywów 06.08 6.30
3 Od sąsiadów z klatki 07.08 6.30
4 Od Jadwigi i Ryszarda Świętoń 08.08 6.30
5 Od Anny i Józefa Rojek 10.08 6.30
6 Od pracowników Zespołu Szkół Gospodarczych (poza parafią) 11.08 18.00
7 Od pracowników Zespołu Szkół Gospodarczych 12.08 6.30
8 Od pracowników Zespołu Szkół Gospodarczych 13.08 6.30
9 Od pracowników przychodni MEDICAL 14.08 6.30
10 Od pracowników przychodni MEDICAL 17.08 6.30
11 Od pracowników przychodni MEDICAL 18.08 6.30
12 Od właścicieli przychodni MEDICAL 19.08 6.30
13 Od Teresy i Ryszarda 20.08 6.30
14 Z tacy (poza parafią) 27.07 18.00
15 Z tacy (poza parafią) 28.07 18.00
16 Z tacy (poza parafią) 29.07 18.00
17 Z tacy (poza parafią) 03.08 18.00
18 Z tacy (poza parafią) 04.08 18.00
19 Z tacy (poza parafią) 05.08 18.00
20 Od rodziny Cieślów z Budziwoja (poza parafią) 21.08 18.00
21 Od rodziny z Łopuszki Wielkiej 22.08 6.30
22 Od Doroty i Pawła z rodziną z Bratkowic (poza parafią) 24.08 18.00
23 Od Marii i Eugeniusza Baran z rodziną (poza parafią) 25.08 18.00
24 Od Danuty i Mieczysława Gątarskich 26.08 6.30
25 Od oddziału intensywnej terapii szpitala w Rudnej (poza parafią) 27.08 18.00
26 Od oddziału intensywnej terapii szpitala w Rudnej (poza parafią) 28.08 18.00
27 Od Zdzisława i Bogusławy Worek z córką 29.08 6.30
28 Od Witolda Wroczewskiego z rodziną 31.08 6.30
29 Od pracowników Calypso Fitness Rzeszów 01.09 6.30
30 Od Anety i Leopolda z rodziną 03.09 6.30
31 Od pracowników wydziału finansów i budżetu Podkarpackiego urzędu Wojew. w Rzeszowie 04.09 6.30
32 Od Anny i Włodzimierza Baran 05.09 6.30
33 Od Piotra i Anny Baran z dziećmi 07.09 6.30