Intencje Mszy św. śp. + Stanisław Szetela

Lp. Intencja Data Godzina
1.       Od brata Józefa z dziećmi 02.01.21r 6.30
2.       Od brata Józefa z dziećmi 04.01 6.30
3.       Od brata Józefa z dziećmi 05.01 18.00
4.       Od brata Józefa z dziećmi 08.01 18.00
5.       Od sąsiadów Marzeny i Andrzeja Kłos 07.01 6.30
6.       Od sąsiadów Marzeny i Andrzeja Kłos 09.01 18.00
7.       Od rodziny Szeligów 11.01 6.30
8.       Od Janiny i Ryszarda Jarząb z Ropczyc 12.01 6.30
9.       Od Zofii Kalandyk z Rodziną 13.01 6.30
10.    Od Tadeusza i Ireny Szetela 14.01 6.30
11.    Od Rafała i Ewy Szetela z rodziną 15.01 6.30
12.    Od Danuty i Romualda Ogorzałków z rodziną 16.01 6.30
13.    Od Stefana i Heleny Jamróz z rodziną 18.01 6.30
14.    Od Ireny Zagórskiej z mamą 19.01 6.30
15.    Od sąsiadów Rykiel i Kwieciński ze Świlczy 20.01 6.30
16.    Od rodziny Bednarzów i Szeligów 21.01 6.30
17.    Od rodziny Cwynarów 22.01 18.00
18.    Od Moniki i Artura Rokita 23.01 18.00
19.    Od Małgorzaty i Marcina Rokita 25.01 18.00
20.    Od siostry z mężem 26.01 18.00
21.    Od kuzynki Grażyny z rodziną 27.01 18.00
22.    Od żony 28.01 18.00
23.    Od syna Sebastiana z rodziną 29.01 18.00
24.    Od syna Macieja 30.01 18.00
25.    Od Anny Futoma i Grażyny i Wiesława Trojnarów (poza parafią) 01.02 18.00
26.    Od Ewy i Pawła (poza parafią) 03.02 18.00
27.    Od sąsiadek (poza parafią) 04.02 18.00
28.    Od Wiktorii Szydło z Różanki (poza parafią) 05.02 18.00
29.    Od Jana i Elżbiety Podborączyńskich z mamą (poza parafią) 06.02 18.00
30.    Od koleżanek z pracy: Małgorzaty Kłos, Małgorzaty Rój i Haliny Bober (poza parafią) 08.02 18.00
31.    Od sąsiadów rodziny Buczak i Zawora (poza parafią) 09.02 18.00
32.    Od Janiny i Adama Czach 10.02 6.30
33.    Od szwagra z Ropczyc z rodziną 11.02 18.00
34.    Od Wiesławy i Krzysztofa z rodziną z Grodziska 12.02 6.30
35.    Od Joanny i Andrzeja Szaro 13.02 6.30
36.    Od Czesławy i Juliana Plezia z rodziną z Grodziska 15.02 18.00
37.    Od Tadeusza i Lucyny Szetelów z rodziną z Grodziska 16.02 18.00
38.    Od Magdaleny i Damiana Wlezień z rodziną 17.02 8.00
39.    Od uczestników pogrzebu 18.02 6.30
40.    Od uczestników pogrzebu 19.02 6.30
41.    Od uczestników pogrzebu 20.02 6.30