W naszej parafii w dniach od 16 do 20 sierpnia w godz. 8:00 – 14:00 odbyła się pierwsza półkolonia organizowana przez oazę. Uczestnicy codziennie brali udział we mszy świętej oraz spotkaniach tematycznych przygotowanych przez animatorów. W planie również była wizyta w stadninie koni w Miłocinie, wyjazd do sadów do Albigowej, podchody, gry i zabawy na świeżym powietrzu i wiele innych atrakcji.

Za miniony czas dziękujemy Panu Bogu a także wielu dobrym ludziom, których wsparcie przyczyniło się do zaistnienia półkolonii i różnych atrakcji jej towarzyszących. Bóg zapłać:

księdzu Proboszczowi za wyrażenie zgody na zaistnienie półkolonii przy naszej parafii;

p. Oldze Cyburt za przeprowadzenie warsztatów fotograficznych dla uczestników;

p. Antoniemu Dziugieł za zaproszenie nas do Albigowej (dawny folwark Potockich), spotkanie z historią oraz różne atrakcje temu towarzyszące

Anecie Kut  – inicjatorce półkolonii, która razem z innymi animatorami: Michałem Majką, Zuzanną Kycia, Karoliną Bomba, Katarzyną i Wiktorią Kut, Anną i Małgorzatą Górak, Anną Sikora, Karolem Nowocieniem i Kamilem Lewkowiczem, przygotowali oraz poprowadzili niezapomniane wydarzenie w naszej wspólnocie oazowej.

Wszystkim dziękujemy za wsparcie modlitewne oraz prosimy o nieustanną modlitwę w intencji działalności oazy.