Wzruszeni stajemy przed szopką, 

aby wraz z Maryją spotkać

   Oczekiwanego przez narody, 

Odkupiciela człowieka…

św. Jan Paweł II

Ukochani moi Parafianie!

           W  pełen niepowtarzalnej zadumy Wigilijny Wieczór, życzę, zanurzenia umysłu
i serca  w Tajemnicy Miłości objawionej w Betlejem i nieustannie objawianej w Eucharystii, na wszystkich ołtarzach świata, zachwytu wiary Pasterzy i Bożej mądrości, która wiodła Mędrców do  Zbawiciela.

               Niech  Chrystus – Który daje nam się cały – zastanie gościnnie otwarte drzwi naszych serc, by mógł je wypełnić zbawieniem, radością, pokojem oraz szczęściem, którego świat dać nie może, bo go nie zna, chociaż uparcie szuka.

               Opieka Maryi i Józefa niech towarzyszy na wszystkich ścieżkach Nowego 2020 Roku.

                                   

 Z  darem modlitwy, świątecznym pozdrowieniem i kapłańskim błogosławieństwem

ks. Marek Ryba – Proboszcz

Boże Narodzenie, 2019