Uroczystość Chrystusa Króla – rok C – 20.11.2022r.

1. Przyjmijmy dziś Chrystusa jako Króla naszego życia. Prośmy, by zakrólował w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach i w naszych sercach.
Po mszy św. o godz. 10.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu,
oraz nabożeństwo do Serca Jezusa, a o godz. 16.30 Nieszpory za zmarłych polecanych w wypominkach.


2. Nabożeństwa w tygodniu; wypominki o godz. 17.45, a we środę o godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona z nabożeństwem do św. Ojca Pio.


3. W poniedziałek na Mszę św. na godz. 18 zapraszamy kandydatów do sakramentu bierzmowania.


4. Rozpoczęliśmy tzw. „sezon grzewczy” zwyczajem lat poprzednich ośmielamy się prosić, o ofiary na ogrzewanie świątyni oraz kaplicy adoracji.


5. Zgodnie z wcześniejszą informacją z Kaplicy Matki Bożej można zabrać wodę z Lourdes. Jeżeli ktoś potrzebuje większą ilość tej wody to proszę zgłosić się do Pana Kościelnego. Również u Pana Kościelnego uczestnicy pielgrzymki do Ziemi Świętej mogą odebrać certyfikaty udziału w pielgrzymce wystawione przez biuro Trynity.


6. We czwartek (24. 11. 2022r.) po mszy św. o godz. 18.00 zapraszamy na kolejną katechezę liturgiczną na temat adoracji wygłoszoną przez ks. dra Sławomira Jeziorskiego.


7. W przyszłą niedzielę 27 listopada rozpoczynamy Adwent, czas przygotowania na przyjście Pana. Na pierwszej Mszy Świętej poświęcone zostaną opłatki na stół wigilijny, które będą rozprowadzane w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. Od przyszłej niedzieli będzie można również nabyć świece Caritas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. W Adwencie zapraszamy wszystkich do udziału w Roratach.


8. Składamy serdeczne Bóg zapłać: za wszystkie ofiary składane w kopertach lub na konto parafialne na prace remontowe. Dziękujemy mieszkańcom ul. STARZYŃSKIEGO 9 za ofiary na sprzątanie. O dowolne ofiary na kwiaty i sprzątanie w tym tygodniu prosimy mieszkańców ul. STARZYŃSKIEGO 11.


9. Hasło przewodnie Gościa niedzielnego jest „Oskarżony niesłusznie”, a na stronie internetowej parafii jest stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich.


10. W tym tygodniu z naszej wspólnoty do wieczności odeszli :
+ Eugeniusz Koszela lat 75 i + Teresa Kruk lat 93,
Ich dusze polecamy miłosierdziu Bożemu.


11. Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najlepsze życzenia; niech Wam Pan Jezus błogosławi, życzymy samego dobra każdego dnia. Wszystkim parafianom i gościom życzymy dobrej niedzieli i całego tygodnia. Szczęść Boże.


12.KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,

W ostatnim czasie w przestrzeni medialnej pojawiają się pytania o postawę św. Jana Pawła II wobec dramatu wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych, a także o sposób reagowania na tego rodzaju przestępstwa w czasie jego pontyfikatu. Coraz głośniej stawiana jest teza, że Ojciec Święty nie podchodził właściwie do tego rodzaju czynów, niewiele robił, aby ten problem rozwiązać, a nawet go ukrywał. Wydaje się, że panuje swego rodzaju moda na formułowanie tego rodzaju opinii. Tego typu oskarżenia, wpisują się to w próby podważenia autorytetu św. Jana Pawła II, a nawet zakwestionowania jego świętości, potwierdzonej w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym. W konsekwencji stanowi to próbę zniszczenia dziedzictwa tego wyjątkowego pontyfikatu.

Medialny atak na św. Jana Pawła II znajduje swoją przyczynę m.in. w nastawieniu niektórych grup społecznych do jego nauczania, a zwłaszcza na temat wartości ludzkiego życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, wartości małżeństwa i rodziny, moralności życia seksualnego, a także w głoszonej przez niego teologii ciała, co nie odpowiada współczesnym ideologiom, propagującym wykrzywioną wizję człowieka i hedonizm, relatywizm i nihilizm moralny.

Uczciwe szukanie prawdy i dawanie o niej świadectwa jest obowiązkiem każdego prawego sumienia. Dlatego też – dnia 14 listopada br. – na Jasnej Górze, zostało przygotowane Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, wobec działań Jana Pawła II odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich. Jest to szerokie opracowanie, które uwzględnia zarówno kontekst historyczny i ówczesny stan wiedzy, jak również uwarunkowania społeczne, kulturowe i prawne czasów, w których żył i pracował św. Jan Paweł II.

Zachęcam wiernych do lektury tego tekstu, a przez to do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża Polaka, który jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego, zgodnie z posiadaną wiedzą, podjął zdecydowaną walkę z przypadkami krzywdzenia małoletnich, a także wprowadził obowiązujące w całym Kościele normy rozliczania tego typu przestępstw.

Ze względu na objętość dokumentu, dostępny jest on na stronach internetowych episkopatu, poszczególnych diecezji, parafii oraz mediów katolickich w całym kraju.

Z pasterskim błogosławieństwem, ✠ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski