Dzisiejszą Mszę świętą o godzinie 10.00 odprawiał ksiądz Proboszcz Marek Ryba , a kazanie do dzieci miał ksiądz Józef Płoch. Na zakończenie było indywidualne błogosławieństwo dzieci.