Dzisiejszą Mszę świętą o godzinie 10.00 odprawiał ksiądz Józef Płoch, a kazanie do dzieci miał ksiądz Mikołaj Czurczak. Oprawę Mszy świętej miała Oaza. Na zakończenie było indywidualne błogosławieństwo dzieci.