Dzisiejszą Mszę świętą o godzinie 10.00 odprawiał ksiądz Mikołaj Czurczak i ksiądz Jan Cag, a kazanie do dzieci miał ksiądz Mikołaj. Na zakończenie była procesja.