15.06. 1974 r. w Stalowej Woli. Ks. Henryk Wojtyło pierwszy proboszcz i budowniczy tej świątyni przyjął święcenia Kapłańskie. Dzisiaj Dziękujemy Bogu za wszelkie dobro  jakie stało się udziałem wspólnoty parafialnej przez posługę ks. Prałata Henryka. Składając życzenia modlimy się o zdrowie i potrzebne łaski dla Jubilata.

Zapraszamy do galerii