Intencje Mszy św. śp. + Elżbieta Kmiecik

Lp. Intencja Data Godzina
1 Od sąsiadów z klatki I 03.08 6.30
2 Od rodziny Jawnych z Rzeszowa (poza parafią) 04.08 18.00
3 Z tacy (poza parafią) 01.08 18.00