Intencje Mszy św. śp. + Bogusława Buczkowska

Lp. Intencja Data Godzina
1 Od męża, dzieci i wnuków 04.09.20r. 6.30
2 Od brata i sióstr z rodzinami 07.09 18.00
3 Od Lidki z rodziną 08.09 6.30
4 Od Patryka z rodzicami 09.09 6.30
5 Od rodziny 10.09 6.30
6 Od sąsiadów Mandela 11.09 6.30
7 Od koleżanki Ewy z córkami 12.09 6.30
8 Od sąsiadów Malik 14.09 18.00
9 Od sąsiadów Czechów 15.09 18.00
10 Od znajomych córki Sylwii 16.09 18.00
11 Od znajomych córki Sylwii 17.09 18.00