Intencje Mszy św. śp. + Anna Koszela

Lp.

Intencja

Data

Godzina

1. Od koleżanek z pracy córki Alicji 23.02.21 6:30
2. Od koleżanek z pracy córki Alicji 06.03.21 6.30
3. Od koleżanek z pracy córki Alicji 25.03.21 18.00
4. Od koleżanek z pracy córki Alicji 27.03.21 6.30
5. Od koleżanek z pracy córki Alicji 12.04.21 18.00
6. Od koleżanek z pracy córki Alicji 13.04.21 18.00