Adoracja krzyża w świątyni parafialnej i poświęcenie nowego krzyża misyjnego

Wieczorem 14 września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego miała miejsce adoracja krzyża, który zwykle uroczyście czcimy w Wielki Piątek. Ponieważ tegoroczny Wielki Post minął w cieniu głębokich obostrzeń pandemicznych, wierni z naszej parafii mieli możliwość uczczenia krzyża przy okazji święta Podwyższenia. Czuwanie i adorację krzyża przygotowała młodzież oazowa, za co im serdecznie dziękujemy. Modlitwę w kościele zakończyliśmy o godz. 21.00  a następnie zgromadziliśmy się przed świątynią, przy nowym krzyżu misyjnym, którego poświęcenia dokonał ks. proboszcz Marek Ryba.

(więcej zdjęć w naszej Galerii)